juf10nderwijs&Coaching
 
 

 

Training "Onderling masseren in de klas" Deze training is een praktische uitwerking van het kerndoel "Oriëntatie op jezelf en de wereld", zoals beschreven staat in de kerndoelen primair onderwijs  (*1) opgesteld door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap:

  • Kerndoel 34

De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.

Ze leren hun gevoelens, wensen en opvattingen onder woorden te brengen.

Ze leren zich steeds beter in te leven in gevoelens, wensen en opvattingen van anderen.

 

Bij onderlinge kindermassage leren de kinderen elkaar masseren over de kleding heen. Er worden massagetechnieken aangeleerd voor de rug, schouders, armen en handen. Dit wordt gecombineerd met liedjes, spelletjes en bewegingsoefeningen. Kinderen leren hierdoor zich bewust te worden van hun lichaam en hun gevoelens, hun grenzen af te bakenen en deze te beschermen. Door aanraking van de huid wordt het hormoon oxytocine aangemaakt. Dit veroorzaakt een gevoel van welbehagen, waardoor we ons kunnen ontspannen. Het is de tegenhanger (*2) van adrenaline, dat wij kennen als het stresshormoon.

In Scandinavische landen wordt onderlinge kindermassage binnen vrijwel alle kinderdagverblijven en scholen gegeven met als resultaat dat het pestgedrag fors is gedaald (*2, *3, *4). Ook in Nederland zijn er steeds meer basisscholen waar kinderen leren elkaar op een verantwoorde en gestructureerde manier te masseren. Hoe dit in de praktijk gaat is te zien in het volgende you tubefilmpje. http://www.youtube.com/watch?v=E_cgRrZ8lag  

 

 

 

 

Uit onderzoek  (*3) is gebleken dat oxytocine een positief effect heeft op:

  • de groei
  • de gezondheid
  • het welbevinden
  • het leervermogen
  • het vermogen tot sociaal gedrag
  • het lichaamsbesef
  • het communicatieve vermogen


 

 

 

 

 

 

Wat leert u?

In deze training leert u samen met uw (toekomstige) collega's hoe u onderlinge kindermassage op een gestructureerde, eenvoudige en verantwoorde manier in uw eigen klasse situatie kunt inzetten om meer rust en ontspanning te creëren. 

 

 

Opzet van de training:

De training bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte. Middels de theorie krijgt u inzicht in de fysiologische processen en de invloed van aanraken / masseren hierop. Tevens krijgt u adviezen met betrekking tot het implementeren van het masseren in de klas en/of school. Naast de theorie zal er vooral veel tijd worden besteed aan praktische oefeningen. Ook zal er volop de gelegenheid zijn voor het stellen van vragen. Daarbij ontvangt u 1 kopieer exemplaar "Instructieset leerkrachten en begeleiders"(*4), waarin de theorie, de massage oefeningen en veel tips beschreven staan.


 


Geraadpleegde bronnen:

- *1 -  Kerndoelen primair onderwijs opgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, tussendoelen en leerlijnen   ontwikkeld  door SLO

- *2 -  De oxytocine factor - Kerstin Unvas Moberg

- *3 -  Aanraken een levensbehoefte - Marijke Sluijter

- *4 -  Massage Academie Nederland

 

       
                                                   

 

 Prijs

Groepstraining "Onderling masseren in de klas"  (circa 3 uren) inclusief reader   € 650,-

Maximaal 20 deelnemers kunnen per training worden toegelaten.

N.B. In overleg is de training in te korten of uit te breiden.

Indien u hier belangstelling voor heeft kunt u contact met mij opnemen.