juf10nderwijs&Coaching
 
 

Coaching

  • Ik kan het niet!
  • Mijn buik doet pijn!
  • Het is te moeilijk!
  • Iedereen pest mij!
  • Ben ik het weer vergeten! 


Met sommige kinderen gaat het op school niet zoals je had gehoopt. Het kind pikt de leerstof onvoldoende op, voelt zich onzeker, lijkt niet gemotiveerd, wordt boos of trekt zich juist terug. Soms heeft een kind dan (tijdelijk: 6 tot 10 sessies) een extra steuntje in de rug nodig om zekerder van zichzelf te worden en weer plezier in het leren en naar school gaan te ervaren. 


Als leerkracht en kindercoach kan ik samen met uw kind onderzoeken wat er aan de hand is en kijken naar haalbare oplossingen. Hiervoor maak ik gebruik van mijn jarenlange ervaring als leerkracht binnen het speciale (basis) onderwijs en van coaching technieken zoals het visualiseren, tekenen, ontspanningsoefeningen en oefeningen gericht op een positief zelfbeeld.


 

De leerstijl die een kind hanteert krijgt binnen de coaching sessies veel aandacht. Het huidige onderwijssysteem biedt de leerstof vooral auditief-linguïstisch aan. Hierdoor hebben kinderen die vooral gebruik maken van een visuele- en kinetische (gericht op het gevoel) leerstijl het soms lastiger op school. Ouders hoor je dan zeggen: "Het zit er wel in, maar komt er niet uit!" Beelddenken is een term die in dit geval vaak gebruikt wordt. Mocht uw kind een visueel / kinetische leerstijl hebben dan kan ik helpen om de aangeboden leerstof middels de kernvisie-methode eigen te maken. 

 

Tarieven:

Coaching     per 60 minuten            €85,-     incl. 21% btw

Veelal kunnen de coaching sessies via de gemeente (afhankelijk van uw woonplaats) worden vergoed. Hiervoor kunt u contact met mij opnemen.

 

 

 

 

Ik leer leren

Leren is complex, zeker als je niet weet hoe je het beste kunt leren. De 'Ik leer leren' training biedt kinderen van 10 tot 14 jaar slimme handvatten om makkelijker en efficiënter te leren. Uit onderzoek blijkt steeds opnieuw dat welbevinden, inspiratie, een gevoel van competentie en 'goed in je vel zitten' minstens zo belangrijk zijn voor goede leerprestaties dan kennis alleen.

 

De 'Ik leer leren' training bestaat uit 5 bijeenkomsten van 1,5 uur. Iedere bijeenkomst heeft een eigen thema en kent een vaste structuur, waarin rust en activiteiten elkaar afwisselen. Zo ontdekken de kinderen hun persoonlijke leerstrategie met een eigen leerplan en helpende acties. Hierdoor wordt leren niet alleen gemakkelijker, maar ook leuker! Kijk voor meer informatie op www.ikleerleren.nl

 

De 'Ik leer leren' training kan individueel of in groepsverband worden geleerd.

In het voorjaar  2020 start er weer een groepstraining.

Data:  6,  13,  20  en  27 mei en 3 juni op de woensdagen van 16.00 - 17.30 uur. 

Kosten : €182,50 inclusief btw en het werkboek.

Aanmelden: telefonisch 06 42785721 of per mail: t10fidder@gmail.com


                                         

 

 

 

 Advies

Soms is het erg prettig als u even kunt overleggen met een objectieve deskundige over de schoolsituatie van uw kind. Zodat u duidelijkheid krijgt over allerlei schoolse zaken zoals de interpretatie van (Cito)toetsen, dle's, AVI, DMT etc. Of om te weten hoe u uw kind hulp kunt geven bij het leren op school.


Dit kan telefonisch   ( €20,- per kwartier inclusief 21% btw. )                                         of in een persoonlijk gesprek ( €85,-  per 60 minuten inclusief 21% btw. )